Contact

Historie
Jan-Willem Aalderink is de oprichter en eigenaar van Thatcher & Aalderink. Op 1 september 1993 begon hij met Thatcher & Aalderink aan de keukentafel. De naam Thatcher is afkomstig van o.a. ’the Iron Lady’, maar betekent ook ‘rietdekker’ en dat staat voor vakmanschap.

Wij zijn begonnen met personeelsbemiddeling voor midden en hoger kader waarin wij uitsluitend bemiddelden in staffuncties en hebben dit uitgebreid naar advies voor een bredere doelgroep.

In 1998 begonnen we voorzichtig met loopbaanbegeleiding. We zijn ons steeds meer gaan profileren als een personeelsadviesbureau gericht op het begeleiden van mensen in hun persoonlijke loopbaan. Een bureau waar de volledige achtergrond en de persoonlijke & kwalitatieve (technische) ambities van kandidaten bekend zijn.

Vanaf de start van onze organisatie zijn christelijke normen en waarden altijd een richtinggevend element geweest. Onze database wordt nog steeds gekenmerkt door mensen met een christelijke achtergrond. Maar dat betekent niet dat wij alleen maar een christelijk bureau zijn. Iedereen is bij ons van harte welkom. Voor veel mensen in onze maatschappij zijn de christelijke normen en waarden een leidraad. We willen vooral een bureau zijn waar vertrouwen, integriteit en professionaliteit de leidraad is. Je zult zien dat het steunen van onderscheidende maatschappelijke doelen bij Thatcher & Aalderink deels core business is geworden.

Het huidige team van Thatcher & Aalderink wil graag alle mensen die de afgelopen 20 jaar in enige hoedanigheid of functie bij Thatcher & Aalderink betrokken zijn (geweest) hartelijk danken voor hun bijdrage aan het meebouwen van ons bedrijf. Een bedrijf die zich ontwikkeld heeft als de oren, ogen en mond die horen, zien en vertellen hoe de arbeidsmarkt zich specifiek ontwikkelt.