Contact

Re-integratie (Spoor 2)
Het tweede spoor van een re-integratie start wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en er geen passende arbeid binnen het bedrijf van de werkgever beschikbaar is. Er moet dan naar een passende functie buiten de eigen werkgever worden gezocht. Ook bij een poging van terugkeer in het arbeidsproces na een periode van werkloosheid, spreekt men van re-integratie

Onze werkwijze
Ons re-integratietraject is een traject met een praktische en pragmatische inslag. Wij richten ons er met name op om u, zonder omwegen te begeleiden en te bemiddelen naar passend werk. Het re-integratietraject is gericht op de ontwikkeling van zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid.

De effectiviteit van onze re-integratietrajecten komt met name tot uiting in de bundeling van de krachten van onze drie disciplines: instroom, doorstroom en uitstroom. Door de bundeling van krachten bent u er van verzekerd dat u of uw werknemer professionele begeleiding krijgt.

Een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)
Voor personen die al enige tijd, om wat voor reden dan ook, niet meer aan het arbeidsproces deelnemen, is het vaak moeilijk de aansluiting naar werk te vinden. voor hen is het mogelijk om een IRO af te sluiten.

Wanneer u een arbeidsongeschiktheidsuitkering of werkeloosheidsuitkering ontvangt van het UWV (bijvoorbeeld WW, WWB, Wajong, WAO/WIA of WIJ) bestaat de mogelijkheid dat het UWV dit traject financiert. Wanneer het UWV ervan overtuigd is dat een IRO-traject de beste manier is om de terugkeer naar de arbeidsmarkt te bewerkstelligen, dan dient dit kenbaar gemaakt te worden bij de casemanager of arbeidsdeskundige. Wij zullen in overleg een plan van aanpak opstellen. Na goedkeuring van het plan van aanpak door het UWV zullen wij contact met u opnemen om het traject te starten.