Contact

Outplacement
Wanneer er voor een medewerker binnen een organisatie geen perspectief meer is, dan wel vaststaat dat het dienstverband eindigt, kan een outplacementtraject van Thatcher & Aalderink een goede oplossing zijn. Outplacement is volgens ons een eerlijke en professionele reactie op het niet meer inpasbaar zijn van een medewerker. In een open sfeer wordt met betrokkenen de situatie en het outplacementtraject besproken. Een geslaagd outplacementtraject resulteert in een nieuwe en passende baan. Dat geeft een positief gevoel bij alle betrokkenen.

Onze werkwijze
De werkgever wordt in eerste instantie voorgelicht over de doelstelling en werkwijze van Thatcher & Aalderink, daarna wordt de werknemer geïnformeerd. Wat mag de werknemer verwachten:

– Hulp bij verwerking en acceptatie van de ontstane situatie
– Loopbaanoriëntatie d.m.v. gesprekken en opdrachten
– Zelfanalyse door middel van de DISC analyse
– Verkenning en advisering op de arbeidsmarkt
– Netwerk en sollicitatie ondersteuning
– Vaardigheidstraining en coaching
– Jobhunting

De keuze voor de samenstelling van een outplacementtraject maakt de consultant samen met u of met uw medewerker binnen de beschikbare (budgettaire) ruimte.